החזר מס הכנסה – הגשת דוח יזום

כל אדם רשאי להגיש דוח למס הכנסה גם אם הוא פטור מהגשתו ולא נדרש להגישו. במידה והינך חושב/ת ששילמת מס ביתר או שלא קיבלת את כל נקודות הזיכוי מומלץ לבדוק זכאותך להחזר מס. חשוב לציין כי מומלץ לבצע בדיקת זכאות בסיוע של רואה חשבון מאחר והגשת דוח שנתי למס הכנסה היא מחייבת וסופית, כך שבמידה ותוצאת המס שתחושב על ידי מס הכנסה הינה שאתה חייב בתשלום מס לא תוכל "לחזור בך" ותאלץ לשלם את המס. על כן מומלץ לבדוק זכאות עם רואה חשבון בטרם הגשת הדוח למס הכנסה. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי...

פריסת פיצויים

כאשר עובד מפסיק את עבודתו במקום העבודה כתוצאה מפרישה התפטרות או פיטורין מבוצע עמו גמר חשבון על ידי המעסיק, מלבד פיצוי הפיטורין הוא זכאי גם לפדיון ימי החופשה שלו, תשלום יחסי עבור הבראה, פדיון ימי מחלה (בסקטור הציבורי) ועוד, סך התשלומים להם הוא זכאי בעת סיום עבודתו נקראים מענק פרישה. באמצעות פריסת פיצויים במס הכנסה ניתן לחסוך בתשלומי המס. פריסת הפיצויים מתאפשרת מתוך הבנה של מס הכנסה כי מענק הפרישה אותו מקבל העובד בעת סיום עבודתו נצבר על פני כל תקופת העבודה ולכן ניתנת האפשרות לפרוס (לחלק) את מענק הפרישה על פני מספר שנים ובכך להפחית בתשלום המס באופן משמעותי. במהלך שנות הפריסה יש חובה בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.   במידה ופרשת בשנים האחרונות ממקום עבודתך או באם הינך צפוי לפרוש בעתיד הקרוב מומלץ לבדוק האם הסדר פריסת הפיצויים יטיב עימך. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי...

בעלי הכנסות משכר דירה למגורים

בעלי הכנסות מהשכרת דירה חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. גם באם לכאורה הכנסות הדירה הינם מתחת לתקרת הפטור (5,030 בשנת 2016) הינך חייב בהגשת דוח, כלומר גם באם אין חבות מס יש חובת דיווח. עם זאת מי שבחר במסלול המס של תשלום 10% והכנסתו משכר דירה אינה עולה על 334,000 ₪ (בשנת 2015) אינו חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. יתר מסלולי המס, מסלול הפטור ומסלול המס השולי חייבים בהגשת דוח. למאמר בנושא סקירת מסלולי המיסוי מהכנסות משכר דירה / הכנסות משכירות לחץ כאן. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי...

שכירים בעלי הכנסת משכורת גבוהה

עקרונית שכירים פטורים מהגשת דוח שנתי למס הכנסה, עם זאת הוראות מס הכנסה קובעות כי שכיר המרוויח יותר מ- 643,000 ₪ בשנה (נכון לשנת 2016) חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. לעניין הגדרת הכנסה ממשכורת נכללים גם קצבה/פנסיה ממעביד או מקופת גמל וכן קצבה שהוונה ומענק פרישה החייבים במס וכן הכנסה של עובד ממימוש מניה שהוקצתה לו בהקצאת מניות באמצעות נאמן- סעיף 102 לפקודה. לעניין זה חשוב לשים לב לנושא מס היסף. מס היסף הינו מס נוסף על הכנסות גבוהות בשיעור של 2%. המס חל על הכנסה חייבת שנתית מסך של 803,520 ₪ (נכון לשנת 2016) או לחודש מסך של 66,960 ₪ (נכון לשנת 2016). הכנסה חייבת בסעיף זה כוללת הכנסה מרווחי הון ומשבח. סיבה נפוצה להכנסת משכורת גבוהה היא בשנת מימוש האופציות או המניות שניתנו במסגרת תוכניות תמרוץ ותגמול עובדים בעיקר בענף הטכנולוגיה והיי-טק. ראה עמוד – אופציות לעובדים חשוב לציין שהתשלום בגין דוח שנתי לרואה חשבון מוכר כהוצאה גם לשכיר.   השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי...