דוח שנתי לעוסק מורשה – דוח שנתי לעצמאי

עצמאי כידוע חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. הדוח יכלול פירוט על סך הכנסות העצמאי ובן זוגו מכל מקור שהוא: הכנסה מעסק, הכנסה ממשכורת, הכנסות מפעילות בשוק ההון, הכנסות משכירות, הכנסות מחו"ל ועוד. גם באם כעצמאי אתה מתנהל באופן שוטף לבד את הדוח השנתי מומלץ להגיש בסיוע של רואה חשבון. רק כך תוכל להבטיח מיצוי מלא של זכויותייך והכרה מלאה בכל ההוצאות הכרוכות בייצור הכנסתך.   השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי...

בעלי הכנסות משכר דירה למגורים

בעלי הכנסות מהשכרת דירה חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. גם באם לכאורה הכנסות הדירה הינם מתחת לתקרת הפטור (5,100 בשנת 2020) הינך חייב בהגשת דוח, כלומר גם באם אין חבות מס יש חובת דיווח. עם זאת מי שבחר במסלול המס של תשלום 10% והכנסתו משכר דירה אינה עולה על 337,000 ₪ (בשנת 2020) אינו חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. יתר מסלולי המס, מסלול הפטור ומסלול המס השולי חייבים בהגשת דוח. למאמר בנושא סקירת מסלולי המיסוי מהכנסות משכר דירה / הכנסות משכירות לחץ כאן. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי...

פריסת פיצויים

כאשר עובד מפסיק את עבודתו במקום העבודה כתוצאה מפרישה התפטרות או פיטורין מבוצע עמו גמר חשבון על ידי המעסיק, מלבד פיצוי הפיטורין הוא זכאי גם לפדיון ימי החופשה שלו, תשלום יחסי עבור הבראה, פדיון ימי מחלה (בסקטור הציבורי) ועוד, סך התשלומים להם הוא זכאי בעת סיום עבודתו נקראים מענק פרישה. באמצעות פריסת פיצויים במס הכנסה ניתן לחסוך בתשלומי המס. פריסת הפיצויים מתאפשרת מתוך הבנה של מס הכנסה כי מענק הפרישה אותו מקבל העובד בעת סיום עבודתו נצבר על פני כל תקופת העבודה ולכן ניתנת האפשרות לפרוס (לחלק) את מענק הפרישה על פני מספר שנים ובכך להפחית בתשלום המס באופן משמעותי. במהלך שנות הפריסה יש חובה בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.   במידה ופרשת בשנים האחרונות ממקום עבודתך או באם הינך צפוי לפרוש בעתיד הקרוב מומלץ לבדוק האם הסדר פריסת הפיצויים יטיב עימך. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי...

פעילות בשוק ההון

תקנות מס הכנסה החדשות קובעות, כי ישנה חובה בהגשת דוח שנתי למס הכנסה למי שמחזור העסקאות שביצע עולה על סכום של 2,522,000 שקל (בשנת 2020). מודגש כי מדובר על מחזור המכירות ולא על הרווח החייב במס. מלבד מי שחייב בהגשת דוח שנתי מומלץ מאוד לבדוק אפשרות של הגשת דוח יזום למס הכנסה וזאת מהסיבות הבאות: הבנק מנפיק מדי שנה לכל בעל חשבון- אישורי ניכוי מס שנתי (טופס 867) הבנק אינו גורר הפסדים משנים קודמות והוא אינו רשאי לקזז הפסד הון משנים קודמות כנגד הכנסה חייבת שוטפת, הקיזוז נעשה רק במסגרת הגשת דוח שנתי למס הכנסה. על מנת "לשמור" על הפסדי העבר ולנצלם בעתיד מול רווח אפשרי חייב להגיש דוח שנתי. במידה והינך מבצע פעילות בשוק ההון ביותר מגוף פיננסי מומלץ לבדוק זכאות לקזז בין תוצאות הגופים השונים, הקיזוז בין הגופים השונים נעשה רק בעת הגשת דוח שנתי למס הכנסה. ישנן אוכלוסיות שזכאיות להטבות מיסוי שונות כגון: ריבית מוטבת לגימלאים ,בעלי הכנסות נמוכות ועוד. חשוב לציין שהתשלום בגין דוח שנתי לרואה חשבון מוכר כהוצאה גם לשכיר. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי...

החזר מס הכנסה – הגשת דוח יזום

כל אדם רשאי להגיש דוח למס הכנסה גם אם הוא פטור מהגשתו ולא נדרש להגישו. במידה והינך חושב/ת ששילמת מס ביתר או שלא קיבלת את כל נקודות הזיכוי מומלץ לבדוק זכאותך להחזר מס. חשוב לציין כי מומלץ לבצע בדיקת זכאות בסיוע של רואה חשבון מאחר והגשת דוח שנתי למס הכנסה היא מחייבת וסופית, כך שבמידה ותוצאת המס שתחושב על ידי מס הכנסה הינה שאתה חייב בתשלום מס לא תוכל "לחזור בך" ותאלץ לשלם את המס. על כן מומלץ לבדוק זכאות עם רואה חשבון בטרם הגשת הדוח למס הכנסה. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי...