פעילות בשוק ההון

תקנות מס הכנסה החדשות קובעות, כי ישנה חובה בהגשת דוח שנתי למס הכנסה למי שמחזור העסקאות שביצע עולה על סכום של 2,522,000 שקל (בשנת 2020).

מודגש כי מדובר על מחזור המכירות ולא על הרווח החייב במס.

מלבד מי שחייב בהגשת דוח שנתי מומלץ מאוד לבדוק אפשרות של הגשת דוח יזום למס הכנסה

וזאת מהסיבות הבאות:

  • הבנק מנפיק מדי שנה לכל בעל חשבון- אישורי ניכוי מס שנתי (טופס 867) הבנק אינו גורר הפסדים משנים קודמות והוא אינו רשאי לקזז הפסד הון משנים קודמות כנגד הכנסה חייבת שוטפת, הקיזוז נעשה רק במסגרת הגשת דוח שנתי למס הכנסה. על מנת "לשמור" על הפסדי העבר ולנצלם בעתיד מול רווח אפשרי חייב להגיש דוח שנתי.
  • במידה והינך מבצע פעילות בשוק ההון ביותר מגוף פיננסי מומלץ לבדוק זכאות לקזז בין תוצאות הגופים השונים, הקיזוז בין הגופים השונים נעשה רק בעת הגשת דוח שנתי למס הכנסה.
  • ישנן אוכלוסיות שזכאיות להטבות מיסוי שונות כגון: ריבית מוטבת לגימלאים ,בעלי הכנסות נמוכות ועוד.

חשוב לציין שהתשלום בגין דוח שנתי לרואה חשבון מוכר כהוצאה גם לשכיר.

השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי חשבון.