הכנסה מחו"ל והחזקה בנכסים בשווי מעל הסכום הקובע

שיטת המיסוי בישראל הינה שיטת מיסוי פרסונאלית,  כלומר כל הכנסה מחו"ל של תושב ישראל מכל מקור שהוא חייבת במס בישראל. במידה ומדובר בהכנסה ממדינה שעימה יש לישראל אמנה למניעת כפל מס, יש לנהוג על-פי האמנה.

כמו כן חייב בהגשת דוח גם מי שמחזיק בנכסים מחוץ למדינת ישראל ששווים הינו 1,883,000 (בשנת 2020) ומעלה.