החזר מס הכנסה – הגשת דוח יזום

כל אדם רשאי להגיש דוח למס הכנסה גם אם הוא פטור מהגשתו ולא נדרש להגישו.

במידה והינך חושב/ת ששילמת מס ביתר או שלא קיבלת את כל נקודות הזיכוי מומלץ לבדוק זכאותך להחזר מס.

חשוב לציין כי מומלץ לבצע בדיקת זכאות בסיוע של רואה חשבון מאחר והגשת דוח שנתי למס הכנסה היא מחייבת וסופית, כך שבמידה ותוצאת המס שתחושב על ידי מס הכנסה הינה שאתה חייב בתשלום מס לא תוכל "לחזור בך" ותאלץ לשלם את המס.

על כן מומלץ לבדוק זכאות עם רואה חשבון בטרם הגשת הדוח למס הכנסה.

השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי חשבון.