הגשת דוח שנתי למס הכנסה

יותר ויותר אזרחים חייבים בדיווח שנתי למס הכנסה.
דין וחשבון על הכנסה לשנת 2020 – טופס 1301 מקוון
באתר זה ריכזנו את כל הסיבות בגינן ישנה חובת הגשת דוח שנתי וכן הסבר בנושא.
השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות להגשת הדוח השנתי מרואי חשבון.


אז למה צריך רואה חשבון?!


מיצוי זכויותיכם

חוקי המס הם סבוכים, רק הסתייעות באיש מקצוע תבטיח את מיצוי זכויותיכם, קבלת מירב נקודות הזיכוי והטבות המס.

(גם כאלה שלא שמעתן עליהם כלל).

תכנון המס

הגשת דוח שנתי למס הכנסה באמצעות רואה חשבון מונעת הפתעות באשר לחבות המס הסופית. דבר המאפשר לך לתכנן נכון ומראש את תשלום המס הצפוי.

נוחות

הגשת דוח שנתי למס הכנסה כרוכה במילוי ושידור הדוח באופן מקוון וכן בהגשת הדוח על כלל נספחיו בפקיד השומה.

טיפול של רואה חשבון כולל כמובן גם שירות זה.

מי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה?

אדם שעשה פעולה שנקבעה כפעולה החייבת בדיווח. מי שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דין וחשבון אף אם לפי האמור לעיל אינו חייב בכך

אדם שעשה פעולה שנקבעה כפעולה החייבת בדיווח. מי שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דין וחשבון אף אם לפי האמור לעיל אינו חייב בכך

נאמן בנאמנות, יוצר בנאמנות ונהנה מנאמנות תושבת ישראל

נאמן בנאמנות, יוצר בנאמנות ונהנה מנאמנות תושבת ישראל

תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת במס בישראל

תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת במס בישראל